Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Gminy Miasta Sopotu


Loga UE


Projekt realizowany jest przez MOPS w Sopocie w partnerstwie

Projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotami medycznymi dysponującymi zapleczem niezbędnym do podjęcia działań profilaktycznych – SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” oraz SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.

Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Sopotu poprzez: zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2, podniesienie świadomości zdrowotnej, redukcję czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. Zasadniczym efektem programu będzie zmniejszenie liczby nowych przypadków cukrzycy typu 2 wśród osób ze stanem przedcukrzycowym oraz wykrywanie nowych przypadków cukrzycy typu 2 w celu podjęcia jak najszybszego leczenia.

Do programu będą zaproszeni mieszkańcy Sopotu w wieku aktywności zawodowej (w pierwszej kolejności osoby wieku 35-64 lat, pozostałe osoby w wieku aktywności po wypełnieniu ankiety FINDRISK i uzyskaniu 12 punktów i więcej zostaną zapisane na listę rezerwową, w przypadku nieskutecznej rekrutacji uczestników w grupie wiekowej 35-64 zostaną włączeni do programu ), u których dotychczas nie stwierdzono cukrzycy typu 2. Dodatkowo nie byli poddani badaniom skriningowym w przeciągu ostatniego roku oraz w kwestionariuszu oceny ryzyka wystąpienia cukrzycy – Skala FINDRISC uzyskają 12 punktów i powyżej (umiarkowane, wysokie oraz bardzo wysokie ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2).

Wypełnioną ankietę należy złożyć u jednego z partnerów projektu:

  • SPZOZ „Uzdrowisko Sopot”, ul. Chrobrego 6/8, pokój nr 439 i 434, piętro 4
  • SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, ul. B. Chrobrego 10, skrzynka w poczekalni głównej
  • Sanatorium „Leśnik”, ul. 23 Marca 105, pokój 28, piętro 1

Niezależnie od uzyskanego wyniku w kwestionariusza FINDRISC osoby w wieku 45 i więcej zostaną włączone do programu (zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego aby u każdej osoby powyżej 45 roku życia przeprowadzić badanie w kierunku cukrzycy raz w ciągu 3 lat).
Ostateczna decyzja o włączeniu pacjenta do programu zostanie podjęta przez lekarza podczas konsultacji w celu wykluczenia osób, które z powodu stanu zdrowia nie powinny zostać włączone do programu.

Program edukacyjny obejmie cykl 5 bezpłatnych warsztatów: 2 grupowych i 3 indywidualnych prowadzonych przez specjalistyczną kadrę medyczną (dietetyk, fizjoterapeuta, edukator). Każdy z pacjentów otrzyma indywidualny plan pracy dostosowany do swoich potrzeb.

W Sopocie realizuje się wiele projektów na rzecz promocji zdrowia. Można wśród nich wyróżnić programy: „Edukacja w cukrzycy” – indywidualna edukacja w zakresie diety, trybu życia, zapobieganie powikłaniom w cukrzycy (realizator SP ZOZ „ Uzdrowisko Sopot”), „Program Zapobiegania Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku„ – indywidualna ścieżka rehabilitacyjno-edukacyjna w celu opóźnienia skutków starzenia się i przywracania zdolności do samoobsługi (SP ZOZ „ Uzdrowisko Sopot”), „Program Profilaktyki Zawałów Serca i Udarów Mózgu SOPKARD” – modelowy program prewencyjny oparty na wczesnym wykrywaniu zespołu metabolicznego, nadciśnienia, cukrzycy, otyłości i hipercholesterolemii, miejski program „Zdrowi i Aktywni” – propaguje zdrowy styl życia oraz kreuje nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego odżywiania, a także umiejętności zabawy i relaksu dla całej rodziny. Program profilaktyki cukrzycy typu 2 stanowi kontynuację i uzupełnienie ww. programów.


Do pobrania:

Ocena ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 – kolor
Ocena ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 – cz/bLoga UE